Språk 
 • flagga
 • flagga
Valuta 
X

AnvändarnamnHUR FUNGERAR EN HOP-UP

Våran guide är för nybörjare där vi ger lite information och tips om Hop-Upen i airsoftvapen och hur den fungerar. Det finns mycket olika kunskaper inom airsoft och här har vi skrivit ner några saker som vi anser vara bra att tänka på. Självklart finns det mer information ute hos alla airsoftspelare, men som vi valt att inte ta upp under denna guide.

Hop-Up i ett airsoftvapen är den delen som gör att du får en lång och rak kulbana. Tillsammans med innerpipan så är den också en av de största faktorerna för att få bra precision i ditt vapen.

Det finns hop-up som är fast och det finns den som är justerbar.

Fast Hop-up

Fast hop-up hittar du främst på billigare fjäder och gaspistoler men kan även förekomma på vissa enklare gevär. På dessa kan du inte justera hur mycket snurr kulan skall få av gummit utan du förlitar dig på vad tillverkaren har valt. På dessa vapen kan du påverka kulbanan genom att byta vikten på kulan du skjuter med. Om du tycker att kulorna går för högt med ditt vapen så köper du en tyngre kula medans om du tycker kulan går för lågt så kan du prova byta till en lättare kula.

Justerbar Hop-up

Det system som sitter i de flesta vapen som används i hobbyn har justeringsmöjlighet. Det som du justerar är hur mycket motstånd som kulan skall ha när den trycker sig förbi hop-up gummit inne i pipan. Mer motstånd betyder att kulan får mer snurr. Anledningen att airsoftvapen fick hop-up system från första början var för och kunna ge vapnen en längre och rakare kulbana och det är detta vi tänker att du är ute efter när du ställer in din justerbara hop-up.

Hur justeringen av hop-up ser ut skiljer sig mycket mellan olika vapen.
Många hop-up justeringar sitter synligt på gevären så att du inte behöver ta isär det för att justera systemet.
På en M4 så är det nästan alltid ett roterande hjul som du roterar åt ena eller andra hållet för att ge mer eller mindre tryck på kulan.
Medans på en AK eller MP5a så har du en justering som består utav en arm som du skjuter framåt och bakåt för att justera trycket.

På pistoler är det inte lika enkelt då själva systemet sitter inne i ytterpipan som i sin tur sitter under manteln som rör sig på många pistoler när du skjuter. Där är det vanligt att du behöver montera av manteln från pistolen för att kunna justera hop-upen. På pistoler så är det många tillverkare som anväder sig av en insexskruv som justering av hop-up systemet.

Vilka delar består ett hop-up system av

Som du märker ovan är det olika på hur systemen ser ut på olika modeller av vapen. Något som är gemensamt för justerbara hop-up system är dock att i pricip alla består utav tre huvudsakliga delar.

 • Hop-Up Hus - Är den del som övriga delar monteras i och håller allt på plats i ditt vapen. Här sitter även justeringen monterad.
 • Hop-Up Gummi - Är den del i hop-upen som har kontakt med kulan och ger kulan snurr så den går längre och stoppar även fler än en kula i taget att skjutas iväg.
 • Hop-Up Nubb - Är en liten distians som sitter mellan hop-up huset och gummit. Beroende på formen på nubben så förändras storlek och vinkel på anläggningsytan mellan kulan och gummit.

Alla dessa komponenter kan man köpa eftermarknadsmodeller av för att öka prestandan i ditt vapen.
Vanligast är dock att man byter ut gummit och nubben och behåller originalhuset.

HOP-UP GUMMI

Hårdhet

Hop-up gummit kommer i olika hårdheter och med olika form.
Hårdheten mäts i grader (°) och ligger normalt på värden mellan 50° och 80°. Där 50° betyder att det är ett ganska så mjukt gummi medans 80° är ett av de hårdare typerna av gummi för hop-up system. Vilken hårdhet på gummit du bör ha beror på många faktorer och är något man brukar få prova sig fram till.

Några av faktorerna som påverkar valet av hårdhet på gummit är:

 • Vilken form gummit har.
 • Vilken kulvikt som du har tänkt använda.
 • Hur hårt vapnet du skall montera gummit i skjuter.
 • Vilken typ av nubb du har tänkt använda till gummit.

Det finns dock vissa generella intervaller som du kan hålla dig till för att undvika problem.
Vi har gjort en lista av dessa intervaller nedan dock är dessa som sagt endast generella och endast för att du skall få en uppfattning om vilken hårdhet som kan passa till ditt vapen.

 • 50-60°: Pistoler utan interna uppgraderingar och med en kulvikt som inte är tyngre än 0.25 gram. (0.8-1.2 Joule)
 • 50-60°: Gevär som har en utgångshastighet under 100 m/s och där du inte tänk skjuta tyngre kulor är 0.25 gram. (0.8-1.2 Joule)
 • 60-70°: Pistoler som du har tänkt och använda med kulvikter som är 0.28 gram eller tyngre. (0.9-1.4 Joule)
 • 60-70°: Gevär som har en utgångshastighet mellan 100-115 m/s och där kulvikten är 0.23 till 0.28 gram. (1-1.7 Joule)
 • 60-80°: Gevär som har en utgångshastighet mellan 110-130 m/s och där kulvikten är minst 0.28 gram. (2 Joule)
 • 60-80°: Snipergevär som har en utgångshastighet mellan 121-135 m/s och där kulvikten är 0.36 till 0.45 gram. (3 Joule)
 • 70-85°: Snipergevär som har en utgångshastighet över 135 m/s och där kulvikten är minst 0.40 gram. (4 Joule)

Form

Vilka former finns det då på ett Hopup Gummi?
Alla tillverkare som tillverkar gummin exprementerar med olika former för och kunna säga att deras är det som ger bäst prestanda.
Vi kommer att nämna 5 olika former här men finns såklart många fler. De former vi tar upp kan du se i bilderna ovan (OBS bilderna är på AEG gummin men liknande skillnader finns även på gummin för fjäder- och gas-drivna vapen.)

Vi börjar med formen vi har valt och kalla Standard.
Om du köper ett fabriksnytt gevär så kommer det till 99% av fallen skickas med ett gummi med denna form.
Formen påminner om en avlång kulle som kulan går emot vid varje avfyrning av vapnet. Denna design är den lättaste och installera då den lägger mest tryck på kulans högsta punkt i pipan. Kontaktytan mellan kulan och gummit är dock inte så stor jämfört med andra vilket gör att det inte är den bästa typen för och få maximal rotation på kulan.

Diamond
Detta är en form som är anpassad för att passa luckan på vapnets innerpipa. Till skillnad från standard så har denna form högre partier på båda sidorna av centrum för att lägga tryck på en bredare del av kulan som sedan avtar i intencitet när kulan fortsätter framåt. Med en bredare kontakytan mot kulan så möjliggör detta att tillföra med snurr på kulan. Denna typ av form på gummit kräver mera nogrannhet vid installation då kulan kommer få ojämn rotation om gummit inte moneras helt rakt. (Alla gummin kommer med ett spår som skall se till att de hamnar rakt i förhållande till pipan)

Macaron
Är en vidareutveckling på Diamond formen där kanterna har blivit mer definierade och kontaktytan är upphöjd från resten av gummit. Detta kommer en snabbare accelartion av rotationen jämfört med större kontaktytor och kommer också göra att kulan förlorar minimalt med fart då kontaktytan inte är onödigt stor. I övrigt gäller samma tankesätt som för Diamond formen.

Super Macaron
Precis som namnet antyder så baserar sig denna form på Macaronen fast med några tydliga designskillnader. Först och främst har de skarpa hörnen på början av kontaktytan tagits bort för att göra den mindre känslig. Kontaktytan är fortfarande upphöjd och kompakt. Den största skillnaden på Super Macaron gummit är att de har valt att lägga två plana kanter på vardera sida av huvudformen dessa har för aviskt att lokalisera luckan i innerpipan och förhindra att gummit förflyttar sig över tid. Har du en pipa som inte är kompatibel med dessa kanter som kan det leda till svårigheter och montera gummit på pipan.

Flat Air
Detta är ett gummi som inte liknar något av de andra. Denna har nämligen ingen form som ger kontakt med kulan. Ideen med detta gummi är att du själv skapar din kontaktyta(form) och placerar den i luckan på pipan för att sedan montera Flat Air gummit ovanpå kontaktytan.

Hop-UP Nubb

Nubben som kommer original i ett vapen är ofta cylinderformade och gjorda i någon typ av hårdare gummi eller plast.
Nubbens uppgift är att fördela trycket som justeras in via inställningarna på hophuset till gummit som nubben vilar emot.
Ibland kallas även nubben för spacer eller tensioner vilket antyder till funktionen den fyller i systemet.

Nubb finns i flera olika former och material. Några vanligt förekommande nubb designer på marknaden är H-nubb, Flat-nub och C-nubb.
Olika former kommer ge olika mycket tryck på delar av gummit vilket påverkar i hur kulan går emot gummit i avfyrningsögonblicket.

Hop-Up gummi AEG

Hop-Up Gummi för Gas och Fjäder

Hop-Up Nubb