Språk 
  • flagga
  • flagga
Valuta 
X

Användarnamn


Guide airsoft sikten
Våran guide för nybörjare med lite tips och information om airsoft sikten. Det finns mycket olika kunskaper inom airsoft och här har vi skrivit ner lite som vi anser bra att tänka på. Självklart finns det mer information ute hos alla airsoftspelare, men som vi valt att inte ta upp under denna guide.

Typer

Siktens egenskaper anges likt följande exempel 1-4x30 där 1-4x betyder att det är ett sikte med ställbar förstoring där du kan välja förstoring mellan 1-4 gångers förstoring. 30 betyder att objektivet, linsen på främre delen av siktet, är 30 mm i diameter.

Röd/grönpunkt
Även kallad Red dot. Denna typen av sikte har en laser som projekterar upp en prick på linsen som markerar vart du siktar. Många av dessa sikten har både en röd och en grön punkt med flera ljuslägen för att anpassa miljön och ljuset runt omkring. Ska du använda siktet på dagen så brukar den röda punkten användas och ljusläget ställs in efter hur ljust det är runt omkring. Ska du använda siktet på natten brukar den gröna pricken användas för att lättare kunna se omgivningen i siktet.

Röd/grönpunktssikten finns både utan och med förstoring. Det är ovanligt att ha mer än 5 gångers förstoring på ett röd/grönpunktssikte då dessa sikten passar för avstånd mellan 10-30 meter beroende på hur stort mål du skjuter på. Det allra vanligaste är att inte ha någon förstoring på röd/grönpunktssikten eftersom det sällan behövs på de avstånden.

Kikarsikte
Kikarsikten används på långdistansvapen såsom snipergevär. Dessa sikten har olika riktmedel för att vara anpassade efter användningen. Ett kikarsikte används normalt vid avstånd på 60 meter och längre. Det finns upplysta kikarsikten som kan upplevas som lättare att använda vid skymning och andra mörkare förhållanden. 

Hårkors Mil-dot Mil-dot spec


  

Laser
Lasersikten projekterar en röd punkt mot det föremålet man riktar den mot. Denna typen av sikte passar vid användning i mörka miljöer inomhus. Utomhus blir avstånden oftast för långa för att siktet ska fungera samt för ljust för att se den röda pricken. Det finns även grön laser men dessa är inte lagliga i Sverige för privat bruk. 

Iron Sights
När du köper ett airsoftgevär finns det oftast iron sights på geväret redan. Dessa kan ibland vara av en modell som du kan vika ner om du inte vill använda dem. Detta sikte består av en främre och en bakre del som monteras på rail. Detta sikte justeras på den bakre delen.

Skjuta in ett sikte
När du monterat ett sikte på ditt gevär eller pistol så behöver det skjutas in för att riktmedlet ska visa rätt där du skjuter. Geväret och pistolen bör vara testat så det skjuter enligt önskar innan inställningar i siktet justeras. Att skjuta in ett sikte behöver göras på alla typer av sikten. Det finns två justeringsskruvar som justerar riktmedlet, dessa sitter ovanpå och på ena sidan av siktetstuben och dem skyddas av gängade lock. Under dessa lock finns det ett spår eller urjackning för annat typ av verktyg för att ställa om riktmedlet. På de flesta sikten finns det även anvisningar för vilket håll du ska skruva för att höja eller sänka riktmedlet samt justering i sidled. Justera endast lite i taget, max en tiondels varv i taget. Dem gånger det inte finns anvisningar åt vilket håll man ska skruva så får man testa sig fram.

Sätt upp en måltavla på det avståndet som du oftast kommer skjuta på. För att få bra precision så bör du ha något typ av skjutstöd, tex ett bord och bipod eller genom att ligga på marken. Sikta mitt i måltavlan med siktet och skjut. Kolla om du träffade där du siktade eller inte. Träffade du inte där du siktade så behöver du justera siktet enligt följande:
Sköt för…
… högt Skruva enligt anvisning på siktets ovansida
… lågt  Skruva enligt anvisning på siktets ovansida
… långt till höger  Skruva enligt anvisning på siktets sida
… långt till vänster  Skruva enligt anvisning på siktets sida

Upprepa detta tills du är nöjd med träffbilden.