Språk 
  • flagga
  • flagga
Valuta 
X

Användarnamn


Mer information om mekaniska paintballmarkörer.

Min markör läcker när jag skruvar på lufttanken.

Försök lokalisera vart det läcker på markören, här är några alernativ:

1: Det läcker nere vid ASAn (där jag skruvar i tanken).
Kontrollera då packningen som sitter på toppen av tanken om den är skadad så läcker luften ut genom ett 1mm hål på markören där du skruvar i lufttanken. Lösning, byt packningen. Rätt packning hittar du här

2: Slangen på markören läcker.
Oftast är det inte slangen i sig som läcker utan kopplingen som slangen sitter i. Om du har en stålslang som är sitter gängad i markören testa först att försiktigt dra åt lite och kolla om läckaget försvinner. Ibland kan du behöva lägga ett lager gängtejp eller loctite på gängorna för att de skall täta ordentligt.

Om du har en Microline slang (i plast) som läcker så kan den antingen vara sliten och du behöver byta ut den eller så kan packningarna i kopplingarna vara slitna och det är dessa du behöver byta ut. För att montera bort slangen skruva först ur tanken. Du trycker sedan ned kopplingen yttre krage från slangen samtidigt som du drar i slangen för att få ut den från kopplingen. Om slangen har en djup skåra från kopplingen behöver den bytas ut. Om det fortfarande läcker efter att du bytt slang eller om du inte ser någon skada på slangen så är det troligen packningen i kopplingen som behöver bytas. Denna byter du genom att med en tång försiktigt trycka ur den yttre kragen på koppningen medans slangen är bortkopplad. I kopplingen hittar du då packningen du behöver byta. Rätt packning hittar du här

3: Det läcker ur pipan på min markör.
Om luften går genom markören och ut genom pipan är det oftast valvet (ventilen) i markören som behöver göras rent/servas. Olika markörer har denna ventil sitter på olika ställen men ofta sitter de bakom bolten (främre slutstycket). Det kan antingen vara smuts i valvet som gör att det läcker eller metalspån från tillverkningen om markören är ny. Om man inte hittar något skräp som kan härleda till läckaget så kan en packningen eller någon komponent i valvet kan också behöva bytas eller dras fast då detta också kan orsaka läckage.

När jag trycker på avtryckaren så skjuts en kula iväg sedan händer inget. 

De flesta mekaniska markörer fungerar antingen med en bolt och sear princip eller med en flexvalve princip.
Dessa kan ha problem som gestaltar sig på likartade sett men helt olika orsaker till att de uppstår.

Markörer med bolt och sear princip.
(Markörer med bolt och sear teknik förlitar sig till större del av fjädrar för att sköta den interna mekaniska rörelsen i markören.)

Om du drar tillbaka bolten för att spänna upp geväret och sedan skjuter av och det inte händer något så är det troligaste att luften inte kommer in i geväret kolla då att tanken är korrekt monterad. Den skall vara inskruvad så pass långt att den öppnar och släpper in luft men vissa tankar får inte heller skruvas in i botten då detta kan teppa till luftflödet. Lättast är att skruva dit tanken tills att man hör att luften släpps på och sedan skruva in den 1/2 varv till. 

Om markören skjuter iväg en kula när du trycker på avtryckaren men sedan åker den inte tillbaka utan stannar i det främre läget så är det troligaste att någon mekanisk del i markören behöver bytas. Några av de saker som kan behöva bytas är Sear, Sear Pin, Bolt Spring (Main Spring).
Det är inte vanligt att dessa fel förekommer på nya markörer då det är typiska slitage skador. Om man tagit isär geväret och problemet uppstår efter att man monterat ihop geväret igen så är risken stor att det är någon del som monterats fel och oraskar samma fenomen.

Till dessa markörer rekommenderas oftast att du smörjer packningar och glidytor med siliconbaserad olja som är avsädd för ändamålet.

Markörer med flexvalve princip.
(Markörer men denna typ av teknik förlitar sig till större utsträckning på packningar och lufttryck till skillnad från markörer med bolt och sear som till större del förlitar sig på fjädrar för att sköta den interna mekaniska rörelsen i markören.)

Om du drar tillbaka bolten för att spänna upp geväret och sedan skjuter av och det inte händer något så är det troligaste att luften inte kommer in i geväret kolla då att tanken är korrekt monterad. Den skall vara inskruvad så pass långt att den öppnar och släpper in luft men vissa tankar får inte heller skruvas in i botten då detta kan teppa till luftflödet. Lättast är att skruva dit tanken tills att man hör att luften släpps på och sedan skruva in den 1/2 varv till. 

Om geväret skjuter oregelbundet så är det troligen en packning som behöver smörjas eller bytas ut. Du kan också behöva smörja packningarna detta kan du göra med litiumfett eller siliconbaserad olja avsätt för ändamålet.

När jag skjuter går inte kulorna rakt

Kulornas precision påverkas av flera faktorer. De tre största är smuts i pipan, pipan och kulans kvalite.

Om man skjutit sönder en kula i markören eller pipan så det ligger kvar färgrester eller annat skräp i pipan så leder detta till dålig/mycket dålig precision.

Om kulorna är orunda eller har stora skarver där de blivit ihopgjutna (tillverkade) så leder detta till att kulorna inte går rakt. Även kulornas fyllning kan påverka om kulan går rakt en separerad fyllning leder ofta till dålig precision.

För bästa möjliga kulbana och precision så bör pipans storlek (diameter) passa så bra som möjligt till den boll du använder. En pipa som är mycket för stor gör att kulan tappar fart och ger oregelbunden kulbana. Om pipan är för liten så leder det till ökad risk för att kulorna går sönder i pipan samt ger oregelbunden kulbana.

OBS!
Om du skjuter och kulorna, efter 5-10 meter, kraftigt sticker åt det ena eller andra hållet och inget av de ovanstående felen hittas så kan det vara så att din markör skjuter för hårt. Innan du ger dig ut och spelar skall du alltid se till att din markör inte skjuter hårdare än 300 fps (fot per sekund) = 90 m/s. Detta mäter du med en cronograf som du skjuter men din markör över för att mäta hastigheten på dina kulor. Om din markör skulle skjuta hårdare än så finns risken att säkerhetsutrustningen du använder kan gå sönder. Skyddsmaskerna för paintball är klassade att klara 90 m/s och det är därför inte tillåtet att skjuta hårdare än så. 

Kulorna går sönder när jag skjuter och färg sprutar ur pipan.

Om du skjuter med din markör och kulorna har svårt att ta sig ut ur pipan utan att gå sönder så kan detta bero på många saker.
Detta behöver inte betyda att det är något fel på markören eller kulorna utan att det inte är rätt kulor för din markör.
Vissa kulor som framförallt görs till tävling är väldigt ömtåliga och går lätt sönder. Dessa är inte att rekommendera om du till exempel spelar i skogen och använder en markör som slår hårt på bollen eller om du är spelaren som har en aggresiv spelstil och svänger omkring mycket med din markör.

Se alltid till att förvara kulorna rumstemererat (ca 20°C) om kulorna står kallt eller fryser så bildas sprickor i skalet som gör dem väldigt ömtåliga. Om du spelar på vintern när det finns risk att det blir kallare är 5°C så rekomenderar vi att du spelar med kulor gjorda för vinterförhållanden.

En annan anledning till att kulorna kan gå sönder innan de hinner ut ur pipan är om pipan är för liten för kulorna du använder. Detta kan du lätt testa om du skruvar av pipan från markören och lägger en kula i pipan. Om du inte orkar blåsa kulan genom pipan så är pipan för liten för kulorna. En pipa har bra storlek (diameter) om kulan inte rullar genom pipan men lätt går att blåsa ut med munnen. Om pipan är stor så att kulorna rullar rakt igenom så kan det ge sämre precision men är inte en anledning att kulorna går sönder innan de hinner ut ur markören. 

Kontrollera att du inte fått några skador i pipan som gör att kulorna slås i då detta i vissa fall kan leda till att kulorna går sönder.