Språk 
  • flagga
  • flagga
Valuta 
X

Användarnamn


Mer information om elektroniska paintballmarkörer.

Jag kopplar in batteriet till min markör men den startar inte.

De flesta elektroniska painballmakrörerna använder standard 9V batterier.

Paintballmarkörer kan vara väldigt känsliga när det kommer till batterier.
Det viktigaste med batterierna är att det är av bra kvalite och håller en hög spänning under belastning.
Batterier av sämre kvalitet tappar spänningen ganska fort och detta kommer göra att din markör inte fungerar bra.

Om du har problem med att markören inte fungerar bra så rekommenderar vi alltid att du börjar med att testa byta till ett nytt batteri. Även om det batteri som sitter i kan vara relativt nytt så kan markören dragit ur batteriet om du låtit det sitta i sedan sist du använde den.

Min markör startar men det händer inget när jag trycker på avtryckaren.

Om du startar markören och det inte skjuts ut någon kula när du trycker på avtryckaren kontroller då först att du inte har någon form av säkring aktiverad. Om du lyssnar på markören när du trycker på avtryckaren så skall du höra ett klickande ljud även om ingen lufttank är iskruvad i markören. Detta är magnetventilen som får signalen från avtryckaren. Kom ihåg att vissa markörer även har sensorer i kammaren som känner av om det är en kula i kammaren eller inte. Denna funktion går att stänga av. Om du inte hör det klickande ljudet från magnetventilen kan det bero på att batteriet i markören har tappat spänningen och när du trycker på avtryckaren så orkar inte batteriet leverera tillräckligt hög spänning till magnetventilen för att skjuta iväg kulan. Om din markör startar men inte skjuter iväg kulan testa därför att byta batteri. Om du tydligt hör det klickande ljudet från magnetventilen är det troligaste att luften inte kommer in i geväret kontrollera då att tanken är korrekt monterad. Vissa markörer har på och avstängning av luften inbyggd i ASAn (delen du skruvar in tanken i) se till att denna är öppen. Du skall höra att luften kommer in i markören när du öppnar denna avstängning annars kan tanken behöva skruvas in längre. Om du inte har någon avstängning på ASAn (delen du skruvar in tanken i) kontrollera då att tanken är korrekt monterad. Den skall vara inskruvad så pass långt att den öppnar och släpper in luft men vissa tankar får inte heller skruvas in i botten då detta kan täppa till luftflödet. Lättast är att skruva dit tanken tills att man hör att luften släpps på och sedan skruva in den 1/2 varv till.

Min markör läcker när jag skruvar på lufttanken.

Försök lokalisera vart det läcker på markören, här är några alernativ:

1: Det läcker nere vid ASAn (där jag skruvar i tanken).
Kontrollera då packningen som sitter på toppen av tanken om den är skadad så läcker luften ut genom ett 1 mm hål på markören där du skruvar i lufttanken. Lösning, byt packningen. Rätt packning hittar du här

2: Slangen på markören läcker.
Oftast är det inte slangen i sig som läcker utan kopplingen som slangen sitter i. Om du har en stålslang som är sitter gängad i markören testa först att försiktigt dra åt lite och kolla om läckaget försvinner. Ibland kan du behöva lägga ett lager gängtejp eller loctite på gängorna för att de skall täta ordentligt.

Om du har en Microline slang (i plast) som läcker så kan den antingen vara sliten och du behöver byta ut den eller så kan packningarna i kopplingarna vara slitna och det är dessa du behöver byta ut. För att montera bort slangen skruva först ur tanken. Du trycker sedan ned kopplingens yttre krage från slangen samtidigt som du drar i slangen för att få ut den från kopplingen. Om slangen har en djup skåra från kopplingen behöver den bytas ut. Om det fortfarande läcker efter att du bytt slang eller om du inte ser någon skada på slangen så är det troligen packningen i kopplingen som behöver bytas. Denna byter du genom att med en tång försiktigt trycka ur den yttre kragen på koppningen medans slangen är bortkopplad. I kopplingen hittar du då packningen du behöver byta. Rätt packning hittar du här


Markören skjuter väldigt ojämnt över chronograf.

Dessa