Språk 
  • flagga
  • flagga
Valuta 
X

Användarnamn


Guide airsoft magasin


Våran guide är för nybörjare där vi ger lite tips och information om airsoft magasin, både till pistolen och geväret. Det finns mycket olika kunskaper inom airsoft och här har vi skrivit ner några saker som vi anser vara bra att tänka på. Självklart finns det mer information ute hos alla airsoftspelare, men som vi valt att inte ta upp under denna guide.

Typer av airsoft pistolmagasin
Vanliga pistolmagasin är i regel alltid fjädermatande och rymmer 10-30 bb´s. Många magasin finns både som green gas magasin och Co2 magasin, men även om magasinet passar i pistolen är det inte alltid pistolen är gjord för båda typerna av gaserna. Co2 är kraftfullare än green gas och kan därför orsaka skador på pistolen om pistolen inte är tillverkad för att klara av den kraften. Många pistolmagasin är unika för just den tillverkaren som gjort pistolen och magasinet, därför är det bra att alltid köpa magasin från samma tillverkare som pistolen när du behöver ett nytt magasin.

Magasinets feedlips är en mycket utsatt del som lätt tar skada vid fall eller transport. Det är därför viktigt att förvara magasinen skyddat samt att hantera dessa varsamt så man inte tappar dem. Dessa kan även gå sönder i samband med att man laddar magasinet med kulor och man tappar greppet om matningsfjädern så den slår upp i feedlipen. Denna typen av skada täcks inte av garantin då det är en välkänd svag punkt men som lätt kan undvikas genom rätt och varsam hantering.

Förvaring
När du inte använder dina pistolmagasin bör se till att magasinet är tomt på kulor för att inte komprimera fjädern som matar upp kulorna. Har du ett Co2 drivet magasin ska Co2 patronen tas ur för att inte deformera packningar i både pistolen och magasinet. Har du en green gas driven pistol så bör magasinet vara så gott som tomt, du vill spara lite gas i pistolen för att packningarna ska hålla sig fräscha. Enklast för att få lagom mängd gas är att tömma magasinet helt och sedan fylla på magasinet med gas i ca 1 sekund. För att tömma magasinet på gas kan du antingen skjuta slut på gasen eller trycka på slagventilen som sitter i bak på magasinet, denna ventil brukar bli väldigt kall när man tömmer gasen så tryck inte med fingret direkt på ventilen, gasen går då ut genom toppen av magasinet.

Typer av gevärsmagasin
De allra flesta gevär har flera olika magasin med olika kapaciteter. 

Hi-cap
Denna typ av magasin rymmer 200-400 bb´s och är det vanligaste magasinet som följer med nya gevär i kartongen. I dessa magasin fyller du på kulor genom att öppna en lite lucka, som oftast sitter uppe på magasinet, och sedan häller ner kulorna i magasinet. När dem nu ligger i behållaren så roterar du på kugghjulet under på magasinet medans du håller magasinet upprätt med kugghjulet nedåt. Snart bör du kunna se kulor i det runda hålet. Du ska skruva tills du hör att magasinet låter annorlunda när du roterar på kugghjulet. Har du roterat tillräckligt bör du kunna skjuta ca 50 skott beroende på modell på magasin. Denna typen av magasin är designade med en en kammare för kulorna vilket gör att dessa magasin skramlar när det skakas om och när man springer med det.

Mid-cap
Detta magasin brukar rymma ca 140 bb´s och är fjädermatande. Du fyller på kulorna genom att mata in dem i det rund hålet på toppen av magasinet. Lättast att göra detta är med hjälp av en snabbladdare. Vid förvaring bör magasinet vara tomt från kulor för att inte komprimera fjädern som matar upp kulorna.

Low-cap
Dessa typer av magasin brukar rymma ca 70 bb´s och fungerar likt mid-cap magasinen med en fjäder som matar upp kulorna. Du laddar magasinet genom att mata ner kulorna i det runda hålet i toppen, lättast om du använder en snabbladdare vid denna uppgift. Vid förvaring bör magasinet vara tomt från kulor för att inte komprimera fjädern som matar upp kulorna.