Språk 
  • flagga
  • flagga
Valuta 
X

Användarnamn


Paintballmarkörer

Du har tänkt testa på paintball och det första då du börjar kolla på är naturligt paintballmarkören. Vilken ska du välja och vad är egentligen skillnaden på dem?
Det är två frågor vi tänkte försöka ge dig svar på i guiden Paintballmarkörer.

För att lättare kunna hitta en markör som kommer passa dig bra så är det först två frågor som du behöver ställa dig.

  • Vilka typer av paintballspel vill du kunna delta i?
  • Vilken buget har du gett dig själv för att spendera på en paintballmarkör?

Vilka typer av paintballspel finns då? Är en naturlig följdfråga.
Paintballspelen delas normalt in i tre typer av spel.

  • Woodsball/ Skogsspel
  • Magfeed Paintball
  • Speedball / SupAir

Sedan hur mycket pengar en markör kostar beror helt på vilka funtioner och vilken byggkvalitet du vill ha på din markör.
En sak och komma ihåg är att för att markören skall kunna användas behövs också att du har en lufttank och ett (eller flera) magasin.

Med denna generella indelning ovan så är vi redo att dela upp paintballmarkörerna i olika kategorier och på så sätt göra det enklare för dig att hitta den markör som passar just det typ av spel du vill delta i och den budget du har.

Elektro eller Mekanisk Markör?

Paintballmarkörer finns tillverkade på många olika sätt och det är svårt att dela in dem i olika grupper där alla markörer passar in.
För att göra det så enkelt och tydligt som möjligt så väljer vi och först förklara skillnaden på elektroniska och mekaniska markörer.
Det man oftast pratar om när det kommer till elektroniskt eller mekaniskt är hur själva avfyrningen i markören går till.

En helt mekanisk markör har någon typ av mekanik som gör att avtryckaren är kopplad till markörens interna delar så att när du trycker in avtryckaren skjuts en paintball kula iväg. Det gör men hjälp av fjädrar, tryckluft och mekanisk kraft från själva avfyrningen som spelaren gör.

En elektronisk markör har istället någon form av brytare som sitter placerad intill avtryckaren som känner av när avtryckaren trycks in. Detta skickar då en signal till ett kretskort i markören som med hjälp av en magnetventil släpper ut tyckluft som direkt eller indirekt skjuter iväg paintballkulan. Elektroniska markörer kräver till skillnad från helt mekaniska markörer ett batteri som ser till att kretskortet och magnetventilerna i markörer kan fungera. Ofta används ett 9V batteri för detta men även andra typer av batterier förekommer.

Det förekommer även kitt där en mekanisk markör kan förses med en elektronisk avfyringsmekanism som då kan öka eldhastigheten på markören betydligt.

Hopper eller Magfeed matning?

Hur paintballkulornas behållare på markören är utformad skiljer sig också mycket från den ena markören till den andra.
Detta är lättast och dela in i Hopper typ av magasin och sedan Magfeed typ av magasin.

Ett magasin av hopper typ sitter monterad ovanpå markören och kan rymma allt från 50 bollar upp till 3-400 bollar. De kan antingen vara gavitationsmatade vilket betyder att kulorna rullar ned i markören vart efter att de skjuts iväg. Detta är en bra lösning för mekaniska markörer där eldhastigheten normalt inte är så hög. Sedan finns det hopper magasin som har en elektronsik matningsmekanism inbyggda i sig. Ofta i formen av skopor eller padlar som hjälper kulorna ned i markören för att markören skall kunna skjuta med en högre eldhastighet. När du köper en markör så ingår normalt inget hopper magasin utan det köps separat från markören.

Ett magasin av Magfeed typ sitter till skillnad från hopper monterade på marköens undersida. De är mindre i storlek och ger markören en mindre profil än ett hopper magasin. Då de är mindre rymmer de inte lika många kulor utan ett magfeed magaisn rymmer normalt mellan 10 och 20 kulor. Detta betyder då också att till skillnad från hoppermagasinet som du bara behöver ett av så kommer du behöva flera magasin när du använder en markör tillsammans med magfeed magasin. Det kan röra sig allt från 3-4 magasin ända upp till 15-16 magasin som spelare har med sig ut på ett spel. 

Markörer som passar för Speedball/ SupAir spel.

Speedball eller SupAir som det också kallas spelas på en platt spelplan som oftast består av gräs eller konstgräs och är 42x45 meter. En match kan pågå i upp till 15 minuter och spelas normalt med 5-7 spelare i varje lag. I denna typ av paintballspel är det hopper matade markörer som används. På tävligar är det uteslutande markörer med elektroniska avtryck som används för att kunna hålla en jämn och hög eldhastighet under de korta intenisva matcherna.

Markörer som passar för Woodsball / Skogsspel.

Woodsball eller skogspaintball är den typ av paintball som har minst typer av bestämmelser och utformningen på banorna skiljer sig inorm mycket mellan olika banor. Här är det visionen av banägaren som sätter gränserna och skogsbanor finns i storlekar från ett par tusen kvadratmeter till flera hektar i storlek.
På dessa spel förekommer markörer av alla typer. Många väljer och använda hoppermatade markörer då de ger en klar fördel i mängden boll som en spelare kan skjuta men även spelare med magfeed matande markörer deltar på dessa typer va spel. Markörerna på dessa spel brukar vara blandade mellan mekaniska och elektromarkörer.

Markörer som passar för Magfeed spel.

Magfeed är den typen av paintballspel som växt mest de senaste 10 åren då tekniken för att bygga bra markörer som klarar av att mata bollarna på detta sätt har haft en stor utveckling med ny teknik. På dessa spel är endast markörer med magfeed magasin tillåtna vilket ger alla spelare liknande förutsättningar. Markörer med både mekanisk och elektronisk avfyring förekommer men merparten av markörerna har mekanisk avfyrning.