Språk 
 • flagga
 • flagga
Valuta 
X

Användarnamn


Hur blir man ordningsvakt?


Fråga: Hur blir man ordningsvakt?

Svar: För att bli ordningsvakt måste man genomgå en godkänd utbildning, uppfylla vissa grundläggande krav som god karaktär och fysisk förmåga, samt bli godkänd och förordnad av polisen.

Utförlig Förklaring - Hur blir man ordningsvakt:

Att bli ordningsvakt är en process som involverar både utbildning och en formell godkännandeprocess. Nedan följer stegen och kraven som vanligtvis krävs:

Grundläggande Krav

 1. Ålder: Du måste vanligtvis vara minst 20 år gammal.
 2. Bakgrund och Karaktär: En ren brottsregisterkontroll är nödvändig. Det är viktigt att inte ha några allvarliga brottsliga belastningar. God karaktär och trovärdighet är grundläggande.
 3. Fysisk och Mental Hälsa: God fysisk hälsa och mental stabilitet är viktiga för att klara av jobbets krav.
 4. Medborgarskap: I vissa länder krävs medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
 5. Utbildning: Du ska ha godkänt betyg i Svenska 1 från gymnasieutbildning eller motsvarande.
 6. Fystest: Du ska kunna springa 2 kilometer på max 12 minuter, och kunna lyfta och dra en 77 kilo tung docka minst 15 meter.

Utbildning och Certifiering

 1. Godkänd Utbildning: Genomgå en godkänd utbildning för ordningsvakter. Denna utbildning täcker ofta juridiska aspekter, konflikthantering, första hjälpen och fysisk interventionsteknik.
 2. Examination: Efter utbildningen måste du vanligtvis klara en skriftlig och ibland praktisk examen för att visa din kompetens.

Polisens Godkännande

 1. Ansökan till Polisen: Efter att ha slutfört utbildningen måste du ansöka om att bli godkänd som ordningsvakt av polisen eller motsvarande myndighet.
 2. Bakgrundskontroll: Polisen kommer att genomföra en bakgrundskontroll som inkluderar ditt kriminella förflutna och din personliga lämplighet för rollen.
 3. Förordnande: Om du klarar alla dessa steg och bedöms vara lämplig, blir du förordnad av polisen som ordningsvakt för en viss period.

Fortsatt Utbildning och Uppdateringar

 1. Återkommande Utbildning: Ordningsvakter behöver regelbundet uppdatera sina kunskaper och färdigheter genom fortsatt utbildning och träning.
 2. Uppdatering av Förordnande: Efter att den initiala förordningsperioden löper ut, måste du ansöka om förnyelse och visa att du fortsätter att uppfylla kraven.

Sammanfattning

Att bli ordningsvakt är en process som kräver dedikation, lämplig utbildning och förmågan att klara av både mental och fysisk belastning. Det är en ansvarsfull roll som kräver att man upprätthåller ordning och säkerhet, och det är viktigt att ordningsvakter beter sig professionellt och respekterar de rättigheter och friheter som individer har.