Språk 
  • flagga
  • flagga
Valuta 
X

Användarnamn


PCP Luftgevär drivs med komprimerad luft i en lufttub som är monterad på geväret. Gevärsskytte med PCP Gevär är en Olympisk gren och finns över hela världen. Det är de gevär som har den bästa precisionen av de olika luftgevären. Dessa gevär har ett lite annorlunda utseenende jämt emot vanliga gevär.
Oftast sitter lufttuben monterad under gevärets pipa men den kan även vara monterad i gevärets kolv. PCP gevär finns i många prisklasser och kan kosta från 3.500 kr upp till 50.000 kr för ett PCP Gevär
.

Nästan uteslutande så har PCP Gevär en anslagsenergi på 10 Joule, som är gränsen i Sverige för att köparen inte ska behöva någon typ av licens. Det enda som krävs när du ska köpa ett luftgevär som har högst 10 Joule är att du ska vara äldre än 18 år, så det finns en åldersgräns för att äga och köpa en. Däremot kan barn och ungdomar skjuta luftgevär men under uppsikt av en vuxen.

UNDERHÅLL AV ETT PCP GEVÄR

För att kunna använda ett PCP gevär under många år så är det viktigt att ta han om den. För att inte få problem med läckage behöver packningarna i geväret smörjas, dessa packningar smörjs med silikonolja. Man kan även behöva rengöra pipan från blyrester men är normalt sett inget du behöver göra förens man märker att luftgevärets precision försämras. För att rengöra pipan behöver man en läskstång och draglappar.

VAD BEHÖVS FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED ETT PCP GEVÄR

När du köper ett nytt PCP luftgevär finns det vissa tillbehör som du behöver.

PCP luftgevärs skott kallas normalt diaboler och finns i olika kaliber. 4.5mm (cal .177) är den vanligaste typen som används i Sverige. Detta i och med landets anslagsenergi begränsning på 10 Joule. Kulan tar mindre vind och är lättare och färdas därmed längre än större diaboler. Det finns även 5.5mm (cal .22) som även det används till visst prickskytte.

De inbyggda tankarna på ett PCP luftgevär trycks upp till 200 eller 300 bar beroende på tank, detta görs antingen när tanken fortfarande är monterad på geväret eller genom att först montera av tanken från geväret. För att kunna fylla en lufttank behövs antingen en handpump som är gjord för PCP och trycker upp till 200/300 bar eller en kompressor för PCP som trycker upp till 200 eller 300 bar. Denna kopplar du till en fyllventil som oftast ingår när du köper ett gevär, det finns många olika fyllventiler då tillverkare ofta har egna sorter.

VIKTIGT OM PCP GEVÄR

De lufttuber som sitter på PCP gevär har ett utgångsdatum vilket normalt sett är 10 år efter tillverknings månaden. Efter dessa 10 år behöver tanken provtryckas av ett trycktest behörigt företag eller så behöver tanken bytas ut. Anledningen till att tankarna har ett utgångsdatum är för att tankarna är färskprodukter som kan bilda rost eller slitas ut som kan försämra tankens hållbarhet. Vissa Lufttankar är av den modellen att de inte kan trycktestat utan behöver då bytas ut mot en ny.